Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
62nd Osho-sen - Game 2
23 2013 - 24 2013
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira