Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
79th Kisei-sen - Game 1
11 2008 - 11 2008
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu