Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
76th Kisei-sen - Game 5
26 2005 - 26 2005
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu