Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
76th Kisei-sen - Game 3
5 2005 - 5 2005
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu