Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
76th Kisei-sen - Game 1
11 2005 - 11 2005
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu