Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu
75th Kisei-sen - Game 1
17 2004 - 17 2004
Sato Yasumitsu
Moriuchi Toshiyuki