Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
70th Meijin-sen - Game 6
12 2012 - 13 2012
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu