Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
70th Meijin-sen - Game 4
22 2012 - 23 2012
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu