Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
70th Meijin-sen - Game 2
24 2012 - 25 2012
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu