Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
69th Meijin-sen - Game 5
31 2011 - 1 2011
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki