Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
69th Meijin-sen - Game 4
17 2011 - 18 2011
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu