Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
69th Meijin-sen - Game 2
20 2011 - 21 2011
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu