Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
66th Meijin-sen - Game 6
16 2008 - 17 2008
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu