Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
66th Meijin-sen - Game 4
20 2008 - 21 2008
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu