Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
66th Meijin-sen - Game 2
22 2008 - 23 2008
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu