Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
63rd Meijin-sen - Game 6
14 2005 - 15 2005
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki