Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
63rd Meijin-sen - Game 4
23 2005 - 24 2005
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki