Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
63rd Meijin-sen - Game 3
12 2005 - 13 2005
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu