Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
63rd Meijin-sen - Game 2
25 2005 - 26 2005
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki