Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
62nd Meijin-sen - Game 6
10 2004 - 11 2004
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki