Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
62nd Meijin-sen - Game 4
19 2004 - 20 2004
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki