Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
62nd Meijin-sen - Game 3
12 2004 - 13 2004
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu