Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
62nd Meijin-sen - Game 2
26 2004 - 27 2004
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki