Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
62nd Meijin-sen - Game 1
13 2004 - 14 2004
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu