Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki
61st Osho-sen - Game 5
8 2012 - 9 2012
Kubo Toshiaki
Sato Yasumitsu