Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu
61st Osho-sen - Game 4
22 2012 - 23 2012
Sato Yasumitsu
Kubo Toshiaki