Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki
61st Osho-sen - Game 3
16 2012 - 17 2012
Kubo Toshiaki
Sato Yasumitsu