Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
61st Meijin-sen - Game 4
19 2003 - 20 2003
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu