Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
61st Meijin-sen - Replay Game 4
19 2003 - 20 2003
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki