Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
61st Meijin-sen - Game 2
24 2003 - 25 2003
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu