Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
61st Meijin-sen - Game 1
17 2003 - 18 2003
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki