Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki
59th Osho-sen - Game 6
16 2010 - 17 2010
Kubo Toshiaki
Habu Yoshiharu