Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu
59th Osho-sen - Game 5
10 2010 - 11 2010
Habu Yoshiharu
Kubo Toshiaki