Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki
59th Osho-sen - Game 2
28 2010 - 29 2010
Kubo Toshiaki
Habu Yoshiharu