Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
58th Oza-sen - Game 3
29 2010 - 29 2010
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu