Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
58th Oza-sen - Game 2
22 2010 - 22 2010
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi