Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
58th Oza-sen - Game 1
9 2010 - 9 2010
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu