Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu
57th Osho-sen - Game 5
27 2008 - 28 2008
Habu Yoshiharu
Kubo Toshiaki