Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki
57th Osho-sen - Game 4
19 2008 - 20 2008
Kubo Toshiaki
Habu Yoshiharu