Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu
57th Osho-sen - Game 3
6 2008 - 7 2008
Habu Yoshiharu
Kubo Toshiaki