Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki
57th Osho-sen - Game 2
24 2008 - 25 2008
Kubo Toshiaki
Habu Yoshiharu