Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji
57th Meijin-sen - Game 7
16 1999 - 17 1999
Tanigawa Koji
Sato Yasumitsu