Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji
57th Meijin-sen - Game 6
7 1999 - 8 1999
Tanigawa Koji
Sato Yasumitsu