Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu
57th Meijin-sen - Game 5
27 1999 - 28 1999
Sato Yasumitsu
Tanigawa Koji