Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu
57th Meijin-sen - Game 1
8 1999 - 9 1999
Sato Yasumitsu
Tanigawa Koji