Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
56th Osho-sen - Game 7
19 2007 - 20 2007
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu