Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
56th Osho-sen - Game 6
6 2007 - 7 2007
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu