Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
56th Osho-sen - Game 4
7 2007 - 8 2007
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu