Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
56th Osho-sen - Game 1
11 2007 - 11 2007
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu