Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
56th Osho-sen - Replay Game 1
12 2007 - 12 2007
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu